Stred a východ SK +421 944 704 600

Západ SK +421 949 188 900

CZ +420 773 566 676