Stred a východ SK +421 944 704 600

Západ SK +421 944 627 950

CZ +420 773 566 676

Komplexný servis v oblasti sprostredkovania a prihlasovania vozidiel od roku 2017

Homologizácia vozidiel

Typové schvaľovanie vozidiel pre SK, resp. EU trh.

Financovanie vozidiel

Typové schvaľovanie vozidiel

Certifikácia je oficiálny dokument vydávaný vládou, ktorý umožňuje výrobkom vstúpiť na trh. Homologizácia je termín, ktorý sa používa na celý schvaľovací proces. Začína sa vstupným hodnotením, ktoré nasledujú testy podľa noriem a smerníc.

Typové schvaľovanie vozidla alebo homologizácia typu vozidla, systému alebo komponentu podlieha procesu stanovenému predpismi Európskej hospodárskej komisie (EHK) alebo tzv. „čiastkového“ typového schvaľovania podľa smerníc Európskej únie (EÚ). Testy a skúšky sa vykonávajú na základe
týchto nariadení s cieľom zabezpečiť, že vozidlo, systém alebo komponent spĺňa stanovené normy a bezpečnostné požiadavky. Zabezpečujú, že vozidlá, systémy a komponenty, ktoré sa uvádzajú na trh, sú bezpečné a zhodné s platnými predpismi.

Viac info na: homologizacia.cz

 

Poradensto v oblasti homologizácie vozidiel

Tím Prevozky.sk je pripravený poskytnúť odborné poradenstvo a podporu v oblasti typového schvaľovania a homologizácie typu vozidiel, systémov a komponentov podľa príslušných predpisov EHK alebo smerníc/nariadení EÚ.

Sme tu, aby sme vám pomohli navigovať týmto komplexným procesom a zabezpečili, že vaše vozidlá a komponenty budú spĺňať všetky potrebné požiadavky.

Je potrebné brať do úvahy, že celý úkon, od prebratia vozidla našim pracovníkom až po jeho následné vrátenie, trvá 3 až 4 pracovné dni.

Prihlásenie vozidla v EU

1.800 EUR bez DPH

Automobil nemôže byť starší ako 8 rokov, v prípade staršieho vozidla + 1,300 EUR bez DPH

Prihlásenie v EÚ

STK , EK

České ŠPZ

PRIHLÁSENIE VOZIDLA NA SK TECHNICKÝ PREUKAZ

1.890 – 4.300 EUR bez DPH

Cena v závislosti od aktuálnych poplatkov platných na území SR

Prihlásenie na SK

Slovenské EČV

KO, STK, EK

Úradný preklad dokumentov

Typove schvalovanie vozidiel

Potrebujete Odborné poradenstvo pri homologizácii vozidla?

Kontaktujte našich kolegov

pre stredné a východné Slovensko

pre západné Slovensko

Dovoz značiek až k Vám domov

Narozdiel od ostatných spoločnosti poskytujeme dovoz prevozných značiek až k vám domov nonstop aj cez víkend alebo sviatok

Prihlásenie vozidla z tretích krajín

Vieme vam prihlásiť auto dovezené z tretích krajín (Blízky východ, Pobalstké štáty alebo Severná Amerika)

Pobočky v dvoch krajinách

V roku 2023 sme rozšírili našu prítomnosť a teraz nájdete naše obchodné zastúpenie aj v hlavnom meste Českej republiky, v Prahe.