Ak ste sa stali vlastníkom nového alebo jazdeného vozidla dovezeného zo zahraničia, čaká Vás proces prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel Slovenskej republiky. V prípade nového vozidla, prihlásenie zvyčajne zabezpečuje autorizovaný predajca. Pri dovezených...